About

Tôi là Steve


Tôi là một anh chàng từ nông thôn lên thành phố học đại học, rồi đi làm, rồi đi du học.
Tôi nhận ra cuộc sống của tôi là chuỗi những ngày tháng thay đổi để thích ứng và trưởng thành. Tôi giữ đôi chân mình luôn vận động, đi, dừng lại, rồi đi để khám phá thế giới.

Tôi hai mươi sáu tuổi, tôi đến Nauy du học vẫn còn là một sinh viên trong lớp Digital Marketing của một trường đại học ở tít tận Scotland xa xôi. Tôi học những kỹ năng mới, tôi khám phá bản thân.

Tôi quyết định viết blog Stop2go dựa trên những hành trình tôi đã đi qua, và về kinh nghiệm du học Nauy,...nhưng cũng có những chi tiết tôi viết thêm vào nhân vật để làm nổi bật nội dung tôi muốn truyền tải.

Bạn có thể kết nối với tôi tại đây.